UKOLIKO IMATE MANJE OD 18 GODINA MOLIMO DA NAPUSTITE OVAJ SAJT.

1.Pristup sajtu «druzenje.rs» imaju svi korisnici interneta STARIJI OD 18 godina, uz odgovarajuca ogranicenja. Pristupom na sajt i korišcenjem bilo kog dela sajta druzenje.rs utomatski prihvatate sva aktuelne uslove korišcenja.
2.Uslovi korišcenja se odnose na svakog posetioca stranice druzenje.rs i svaki posetilac je dužan da ih pažljivo procita i da ih prihvati. Prihvatanjem ovde utvrdenih uslova i pravila od strane svakog pojedinacnog posetioca znaci davanje bezuslovne saglasnosti da ce u svemu poštovati i primenjivati ovde utvrdene uslove i pravila.
Posetioci sajta su dužni da redovno citaju pravila korišcenja, stoga se smatra da su korisnici kontinuiranim korišcenjem «druzenje.rs» sajta ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišcenja, kao i da su ih razumeli u celosti.
3.Ni jedan deo sajta druzenje.rsne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
druzenje.rs dopunama druzenje.rs može obavestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na portalu. Korišcenjem bilo kojeg sadržaja na «druzenje.rs sajtu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.
druzenje.rs nece odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slucajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogucnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranama.
4.Sve sadržaje sajta druzenje.rs koristite na vlastitu odgovornost upoteba podataka objavljenih na sajtu druzenje.rs predstavlja slobodnu volju svakog posetioca ponaosob. Posetilac, ili korisnik sam odgovara za procenu tacnosti, potpunosti ili korisnosti bilo kojeg sadržaja dostupnog putem sajta druzenje.rs
Sadržaji koji su objavljeni od strane registrovanog korisnika sajta druzenje.rs su vlasništvo tog korisnika. i druzenje.rs nije ni na koji nacin odgovoran za sadržaje koje registrovani korisnici objavljuju, odnosno nije odgovorna za tacnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja.
5.Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisnickim imenom odgovoran je iskljucivo vlasnik tog naloga.
druzenje.rs nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje (u daljem tekstu: ‘poruke’) koje na svojim stranicama objave registrovani korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke. Uprkos gore recenom druzenje.rs može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja je u suprotnosti sa pravilika korišcenja sajta koja se odnose na posetioce, kao i sa pravilika koja se odnose na registrovane korisnike.
druzenje.rs nije odgovoran ni jednom posetiocu za štetu koju pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišcenjem sajta .
druzenje.rs nije odgovoran za eventualnu nemogucnost korišcenja servisa, od strane posetilaca.
druzenje.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trecih lica itd.
6.Saglasni ste da druzenje.rs kao i bilo ko od službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika nece biti odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu koja nastaje iz ili u vezi s upotrebom sajta ili iz kašnjenja ili nemogucnosti upotrebe sajta, cak i u slucaju da je druzenje.rs svestan mogucnosti nastanka takvih šteta.
7.Ovo ogranicenje odgovornosti obuhvata, ali se ne ogranicava na prenos bilo kojeg komipjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehanicke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama (npr. ne može da se ostvari vezu sa svojim davaocem (provajderom) Internet usluge), neovlašceni pristup, kradu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav cin više sile.

 1. Sajt , druzenje.rs u promotivne i marketinske svrhe stimulisati clanove
  da dodju na sajt, ili da nastave sa koriscenjem istog.
  druzenje.rs moze kroz razne akcije, stimulisati clanove i to:
  kroz broj slika koje postave, koliko dugo vremenski su clanovi sajta,koliko minuta su dugo proveli na vezi, ili koliko puta je njihov profil bio trazen druzenje.rs ne odgovara ako neko zloupotrebi akcije stimulisanja clanova, niti je odgovoran za bilo sta u vezi akcije.
  Ako neki korisnik primeti da drugi korisnik zloupotrebljava servis, duzan je da prijavi podrsci sajta.
  druzenje.rs ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup web sajtu.
  9.Upoznati ste i saglasni ste da je druzenje.rs samo posrednik za upoznavanje ljudi putem sajta. Bilo kakav odštetni zahtev u vezi s nekim propustom ili povredom koji se ticu usluga ponudenih putem sajta ogranicava se na odštetne zahteve prema nekom ili svim pružaocima doticnih usluga.
  druzenje.rs ovim odbacuje bilo kakvu odgovornost, zasnovano na bilo kom osnovu, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na odgovornost za bilo kakvu direktnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu u vezi s uslugama koje je obezbedio.
  druzenje.rs zadržava pravo da se koristi svim pravnim lekovima koji su predvideni zakonom i opravdan je u slucaju kršenja ovih pravila i važecih pravnih propisa, ukljucujuci i pravo blokade pristupa sajtu s odredene Internet adrese.
  10.druzenje.rs je servis za posredovanje – upoznavanje ljudi. Podatke, kao što su ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa su podaci koje samo druzenje.rs može da vidi i obezbeduje tajnost ovih podataka.
  11.Razgovor izmedu dva lica, korisnika druzenje.rs-a je privatan razgovor. druzenje.rs nema uvid u sadržilu razgovora i svako lice licno odgovara za svaku izgovorenu rec.
  Cena poziva je 120 dinara za 1 minut razgovora.
  Tarifiranje, obracun i naplatu poziva vrši Telekom Srbija, koji je iskljucivo odgovoran za navedene radnje, druzenje.rs ne odgovara za tarifiranje, obracun i naplatu poziva.
  12.Razgovor izmedu dva lice je ogranicen na maksimalno vreme trajanja od 10 minuta. Nakon isteka vremena od 10 minuta, Telekom Srbija automatski prekida poziv. Svako lice može da ponovnim pozivom broja telefona druzenje.rs naknadno da uspostavi kontakt sa profilom sa kojim je prethodno razgovarao. druzenje.rs nije odgovoran za prekid razgovora, niti za posledice koje mogu da proizadu usled prekida razgovora.
  druzenje.rs je ovlašcen da iz bilo kog razloga uskrati uslugu bilo kom korisniku, tako što ce odbiti da preusmeri poziv. Ukoliko druzenje.rs iz bilo kog razloga ne preusmeri poziv na drugog korisnika nije u obavezi da izvrši povracaj novca.
  Korisnike sajta su dužni da redovno citaju pravila korišcenja, stoga se smatra da su korisnici kontinuiranim korišcenjem druzenje.rs sajta ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišcenja, kao i da su ih razumeli u celosti.
  13.Ni jedan deo sajta druzenje.rs ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
  druzenje.rs nece odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slucajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogucnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranama.
  Sadržaji i usluge sajta koji su dostupni samo registrovanim korisnicima su naglašeni na svakoj strani sajta druzenje.rs kao i korisnicima koji posalju svoju fotografiju i opis oglasi.
  Sadržaji koji su objavljeni od strane registrovanog korisnika sajta druzenje.rs su vlasništvo tog korisnika i sajt druzenje.rs nije ni na koji nacin odgovoran za sadržaje koje registrovani korisnici objavljuju, odnosno nije odgovorna za tacnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja ili kvalitet sadržaja unetih od strane korisnika i ograduje se od mišljenja i stavova iznetih od strane korisnika.
  Registracijom na sajt druzenje.rs korisnik je obavezan poslati mail u rubricioglasite se na nasem sajtu, i poslati nam sta zele da postave. Nakon toga korisnku se otvara nalog na sajtu druzenje.rs pod izabranim korisnickim imenom
  druzenje.rs objavljuje samo one podatke koje je registrovani korisnik spreman da pruži na uvid trecim licima. Svi ostali podaci se smatraju poverljivim i nece biti objavljeni, dati na uvid trecem licu, ili na bilo koji nacin korišceni bez pristanka.
  druzenje.rs se ne može smatrati odgovornim za neovlašceno korišcenje naloga, niti za eventualnu štetu nastalu na taj nacin.
 2. 14.Registrovani korisnik je dužan da odmah prijavi administratoru druzenje.rs neovlašceno korišcenje njegovog naloga.
  druzenje.rs nije odgovaran ako neko na bilo koji nacin zloupotrebi neki podatak koji je clan stavio na uvid javnosti.
  druzenje.rs nije odgovoran za eventualnu nemogucnost korišcenja servisa, od strane korisnika. Sajt druzenje.rs nije odgovoran ni jednom korisniku za štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišcenjem sajta .
  druzenje.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trecih lica itd.
  Saglasni ste da druzenje.rs kao i bilo ko od njihovih službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika nece biti odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledicnu, slucajnu ili posrednu štetu koja nastaje iz ili u vezi s upotrebom sajta ili iz kašnjenja ili nemogucnosti upotrebe sajta, cak i u slucaju da je druzenje.rssvestan mogucnosti nastanka takvih šteta.
  15.Ovo ogranicenje odgovornosti obuhvata ali se ne ogranicava na prenos bilo kojeg kompjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehanicke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama, neovlašceni pristup, kradu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav cin više sile. druzenje.rs ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup sajtu.
  Kao registrovani korisnik sajta druzenje.rs obavezujete se da necete:
 • maltretirati, ugrožavati, vredati, pretiti, obmanjivati ili na bilo koji nacin povredivati prava drugih korisnika;
 • svoje komentare u sekciji “ispovesti” pisu nejasno, skrecuci sa teme, kao i da necete slati besmislene poruke samo reda radi;
 • pisati teksta ili delova teksta ALLCAPS jer se taj nacin pisanja prema internet bontonu smatra vikanjem, a to ovde nije dobrodoslo;
 • pisati tekstove i objavljivati slike, kojima se vreda javni moral, nacionalna pripadnost, pripadnost odredenoj drustvenoj grupi, etnickoj zajednici, veri i sl;
 • reklamirati sadržaj drugih foruma, drugih sajtova, širiti mrežni marketinga na bilo kom delu foruma u internet ili real-life formi;
 • postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji sadržaj kojim je vredaju parava intelektualne svojine;
 • postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji materijal koji je nepristojan, klevetnicki, odnosno na bilo koji nacin štetan za drugog korisnika sajta ili neko trece lice;
 • postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod napravljen da naruši ili limitira funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera;
 • postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim bilo koji materijal koji predstavlja promotivni materijal, “junk mail”, “spam”, “lance srece”, “piramidalne sheme”;
 • postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi nacin ucinili dostupnim materijal koji nemate pravo uciniti dostupnim po bilo kom osnovu, a koji je u suprotnosti sa navedenim pravilima.
  druzenje.rs nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje koje na svojim stranicama objave registrovani korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke.
  druzenje.rs zadržava pravo da ukloni sadržaje pojedinog korisnika bez obaveštenja ukoliko se ustanovi da je korisnik prekršio pravila ili ako sadržaj nije u skladu sa pravilima, takode druzenje.rs ima pravo da takvim korisnicims zabrani pristup na sajt, zbog narušavanja pravila i uslova korišcenja.
  16.druzenje.rs može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja sadrži sledece:
 • nezakonit, štetan, preteci, uvredljiv, uznemiravajuci, klevetnicki, prostacki, nedolican, pun mržnje, i rasno, etnicki ili na drugi nacin nepoželjan materijal, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na svaki materijal koji podstice na ponašanje koje predstavlja kazneno delo, koje dovodi do gradanske odgovornosti ili na bilo koji drugi nacin krši poitivno pravo
  oglase ili potraživanja bilo koje vrste.
  sadržaje koje šalju korisnici koji se lažno predstavljaju;
  poruke zaposlenih u druzenje.rs koji nisu njegovi ovlašceni portparoli, a koji tvrde da govore u ime druzenje.rs ili sadrže poverljive informacije ili izražavaju mišljenja vezano za druzenje.rs

Prilikom postavljanja slika potrebno je pridržavati se sledecig uputstava:
Ukoliko je na slici više od jedne osobe, vlasnik slike treba da istakne sebe tako što ce oznaciti mesto na slici ili ispod nje.
Ukoliko je pri prvom pogledu na sliku ili na njen naziv moguce shvatiti ko je vlasnik naloga/slike, znaci da ste na pravilan nacin predstavili.
Naziv koji se dodaje uz slike može biti na srpskom ili engleskom jeziku.
Slike na kojima su prikazani narkotici, alkoholna pica i duvanski proizvodi su zabranjene. List marihuane i nargile se takode smatraju narkotickim znakovima.
Moderator je ovlašcen da skloni sliku na kojoj je ocigledno da lice/lica na slici u propagira konzumiranje alkohola/cigareta.
Zabranjeno je postavljati slika koje mogu biti zašticene autorskim pravom od strane lica koja se nalaze na njima.
Ukoliko vlasnik slike nema pravo/odobrenje da postavi sliku na kojoj su prikazana druga lica, zabranjeno je prikazati/postaviti takve slike.
Zabranjeno je postavljanje slika/naziva slika koje sadrže oglas, logotip, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla koji su zašticeni kao pravo intelektualne svojine.

17. druzenje.rs zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje gore navedena pravila. O važnim promenama i dopunama druzenje.rs može obavestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na portalu. Korišcenjem bilo kojeg sadržaja na druzenje.rs sajtu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.

Ostavljanje ličnog broja u samom oglasu?

Nije dopušteno ostavljati broj u samom oglasu, jer je ovaj servis predvidjen za diskretno anonimno upoznavanje i druženje. Tek kada druga osoba poželi možete da razmenite brojeve.

Da li je ovo anonimno?

Vaši lični podaci su zaštićeni.
Vaš e-mail, Vaš mobilni i Vaše Ime niko ne može da sazna.
Takođe, prilikom razgovora, pozvana osoba ne vidi Vaš broj, kao ni Vi njen.
Diskrecija je 100% zagarantovana, sve dok Vi ne odlučite drugačije.

Kako da kontaktiram osobu koja je ostavila oglas?

Izaberete oglas koji Vam se sviđa, nazovete call centar servisa 0906-444-801 i mi Vaš poziv preusmeravamo direktno na telefon osobe koju ste izabrali. Niti jedna strana ne može da vidi broj telefona ove druge.
Mozete i kupiti minute ukoliko zovete iz Yettel mreze ili Inostranstva

Druzennje.rs – Servi nije besplatan zasto?

Postavljanje svog oglasa je besplatno. Kao i svaki posrednički servis, i Druzenje.rs ima troškove. Najveći deo odlazi na telefonski račun, Jer mi Vaš poziv preusmeravamo na mobilni telefon osobe sa kojom želite da se upoznate, i taj poziv prema mobilnom operateru plaća sajt Druzenje.rs Našem sajtu je glavna parola “odmah i sad”, što znači da servis koriste ljudi koji ne žele da gube vreme, i koji žele odmah da znaju na čemu su. U Srbiji postoji dosta servisa koji su dobri, i svako će naći ono što mu najviše odgovara.

19. Cena poziva na broj 0996/444-801 iznosi 120 din / min sa pdv-om!

20. Dopisivanje uzivo – je novi servis koji omogucuje koricnicima da se dopisuju putem sms poruka sa profilima u rubrici dopisivanje uzivo, cena sms poruke je 52 dinara i u cenu je uracunat PDV, servis je moguc za sve operatore mobilne telefonije u Srbiji.

Pruzalac usluge za voice ili ti pozivanje premium broja- Media Sms doo

Prema Zakonu o javnom redu i miru Republike Srbije (član 16), prostitucija je zabranjena i kažnjiva. Zbog prostitucije se u Srbiji ide u zatvor! U našim uslovima korišćenja jasno stoji da takvo ponašanje nije dozvoljeno na našem sajtu. Evo relevantnih članova pravilnika:

 1. Snosite punu odgovornost za bilo kakvo kršenje zakona ukoliko koristite ovaj sajt i ne poštujete navedene uslove korišćenja.
 2. Svojim učešćem na ovom sajtu nećete kršiti Zakone Republike Srbije. Svesni ste da nepridržavanje zakona povlači zakonske posledice. Imamo pravo da svaku zloupotrebu i nepoštovanje zakona prijavimo nadležnim organima, zajedno sa vašim brojem telefona i porukama koje ste ostavili na sajtu.
 3. Zabranjeno je postavljanje komercijalnih oglasa koji pozivaju na prostituciju, bilo da se radi o novčanoj ili nekoj drugoj naknadi. Takvi oglasi će biti obrisani, a ukoliko se ponavljaju, biće prijavljeni nadležnim organima.

Ubuduće ćemo brisati sve komercijalne oglase koji pozivaju na prostituciju bez upozorenja. Svi naši korisnici i oglašivači su upoznati sa uslovima korišćenja koji su istaknuti na sajtu i slažu se sa njima. Oni koji se ne slažu sa ovim uslovima ne treba da koriste usluge našeg sajta. Postoje i drugi sajtovi koji su nelegalni i nemaju nikakvu kontrolu ili filtraciju sadržaja, ali nas apsolutno ne zanima kako oni

Vlasnici sajta ne stiču nikakvu materijalnu korist od strane oglasivaca ( osoba koje se oglasavaju na ovom sajtu)